Contributie

Al jaren weten we onze contributie laag te houden, namelijk €15,= per gezin(2019). Buiten deze contributie worden hoofdzakelijk de vele activiteiten gefinancierd vanuit de opbrengsten van het oud papier. We zijn ook erg blij met de medewerking van vele mensen die dit allemaal mogelijk maken. Voor sommige activiteiten vragen we een extra (kleine) bijdrage.

Automatische incasso

Betaling contributie

Contributie betalen is op 2 manieren mogelijk:
1.) Automatische incasso (= voorkeur)
2.) Contante betaling

1.) Voor de automatische incasso komen we als bestuursleden langs om dit persoonlijk toe te lichten en de machtiging te laten tekenen.
2.) Wordt er voor contante betaling gekozen dan kan er betaald worden op de jaarvergadering of we komen langs om het persoonlijk op te halen.

De contributie kan helaas niet meer vooraf over worden gemaakt om (extra) bankkosten te besparen.

Zijn er vragen en/of opmerkingen dan horen we het graag!

Het bestuur