Contributie

Al heel veel jaren hebben we onze contributie laag kunnen houden. Buiten deze contributie worden hoofdzakelijk de vele activiteiten gefinancierd vanuit de opbrengsten van het oud papier. We zijn ook erg blij met de medewerking van vele mensen die dit allemaal mogelijk maken. Voor sommige activiteiten vragen we een extra (kleine) bijdrage.

Helaas zijn de algemene prijzen/kosten behoorlijk gestegen waardoor we per 2023 genoodzaakt zijn de contributie te gaan verhogen naar €20,= per gezin. Dit is dan ook in de jaarvergadering van 2023 voorgesteld en akkoord bevonden.

Automatische incasso

Betaling contributie

De betaling van de contributie verloopt uitsluitend via een automatische incasso. Bij het lid worden van de buurtvereniging ontvangt u hiervoor de benodigde informatie. 

De contributie kan helaas niet meer vooraf over worden gemaakt om (extra) bankkosten te besparen.

Zijn er vragen en/of opmerkingen dan horen we het graag!

Het bestuur