Privacybeleid

Privacybeleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 12-01-2020.
Op deze pagina leggen wij u uit hoe we omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Buurtvereniging Voordeldonk wordt aangedreven door een groep enthousiaste vrijwilligers. We hebben een duidelijke doelstelling, het samenbrengen van buurtgenoten d.m.v. het organiseren van activiteiten om zo de buurt gezellig en levendig te houden, samen en met elkaar. Vandaar ook onze slogan “Samen maken we de buurt!” Wij zijn een vereniging zonder winstoogmerk en zullen dan ook nooit persoonlijke gegevens verkopen aan derden. Door ons sociale karakter zullen we dan ook uw privacy respecteren en deze als zodanig behandelen.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Wanneer u zich aanmeldt voor een lidmaatschap van onze buurtvereniging vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te kunnen functioneren als buurtvereniging. Onderstaande gegevens worden opgeslagen:

  • Voornaam, Achternaam
  • Adres, Postcode, huisnummer
  • Geboortedatum (om doelgroepen te bepalen voor bepaalde activiteiten en leeftijdsgerelateerde activiteiten)
  • E-mailadres (voor het verzenden van nieuwsbrieven en overige correspondentie)
  • Telefoonnummers (om contact te kunnen leggen bij acute wijzigingen van activiteiten en/of organisatorisch contact onderling)
  • Bankrekeningnummer (voor automatische incasso opdrachten)

Indien u 1 of meerdere van bovenstaande gegevens niet wenst te verstrekken respecteren we uw privacy, echter kan er nooit of te nimmer aanspraak op het bestuur gedaan worden als (belangrijke) informatie niet bij de juiste personen aankomt (bijvoorbeeld uitnodigingen voor (leeftijdsgebonden) activiteiten zoals sinterklaasactiviteit, geen ontvangst van presentjes/giften(Kerstcake) enz.). 

Communicatie

Wanneer u e-mail, aanmeldingen of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Tevens zal het IP adres van de computer worden opgeslagen ter voorkoming van Spam. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde computers van het bestuur en/of die van een derde partij. 

Voor het opmaken en uitgeven van nieuwsbrieven maken we gebruik van een derde partij, namelijk Laposta, Het Zwanevlot 146, 7206 CH te Zutphen. In de mailinglijst die hier is opgeslagen staan uitsluitend uw E-mailadres om nieuwsbrieven te kunnen versturen en uw naam, straatnaam en huisnummer om het E-mailadres te kunnen koppelen/herleiden. Omdat ook Laposta aan de AVG verordening dient te voldoen zijn wij per 08-02-2018 een verwerkersovereenkomst aangegaan. Deze verwerkersovereenkomst is bij de secretaris van onze buurtvereniging opvraagbaar.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Foto’s

Bij het aanmelden bij activiteiten via een contactformulier wordt u gevraagd akkoord te gaan met het maken van evt. foto’s bij onze activiteiten. Mochten er (achteraf) toch bezwaren zijn tegen gemaakt en/of geplaatste foto’s stuur dan zo snel mogelijk een bericht naar de secretaris en we zullen de foto’s alsnog zo spoedig mogelijk verwijderen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens

Wij bewaren onze ledenlijsten, notulen en alle andere aan de buurtvereniging gelieerde informatie zolang deze nog voor ons relevant is. Met oude ledenlijsten zouden we mensen kunnen bereiken bij het organiseren van reünies of voor het raadplegen van historische ledenaantallen. Ben je gestopt als lid bij onze buurtvereniging en wens je volledig verwijdert te worden uit alle lijsten stuur dan een bericht naar ondergetekende, we zullen hiervoor zorg dragen een een terugkoppeling geven.

Vragen en feedback

Buurtvereniging Voordeldonk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  met het bestuur.

Buurtvereniging Voordeldonk

Secretaris@buurtvoordeldonk.nl