Samen voor elkaar

Bijeenkomsten “Zorg Verandert”logo-zorg-verandert

Als buurtvereniging hebben we als doel: “Het bevorderen van de onderlinge sociale contacten in je leefomgeving”. Dit kunnen dus leuke activiteiten zijn die we al jaren volop organiseren, maar dit kan in misschien wel veel grotere mate ook het elkaar helpen zijn met ogenschijnlijk voor veel mensen “alledaagse” zaken. Helaas zijn er altijd doelgroepen waarbij deze “alledaagse” zaken niet zo voor de hand liggen.

Een actueel een veelbesproken onderwerp is de Zorg. We zijn door onze buurtgenoot Petra Geerts gevraagd of er interesse is om een bijeenkomst te organiseren met als thema “Zorg Verandert”.

Petra Geerts is jaren lang werkzaam geweest als jeugdzorg medewerker bij Vreekwijk in Deurne en is nu werkzaam als regio coördinator voor Zuid Nederland bij Zorgbelang Brabant. Momenteel loopt er een 4-jarig programma welke te vinden is op www.zorgverandert.nl

Op zaterdag 18 juli hebben we dan ook onze eerste bijeenkomst georganiseerd onder de vlag van Zorg Verandert. Met een hele leuke club buurtbewoners is er flink wat informatie uitgewisseld en ideeën opgedaan. De vrijwilligers van “Zorg Verandert” willen hieraan een vervolg geven door een paar punten uit de 1e bijeenkomst verder uit te werken samen met de buurtbewoners. Vorige bijeenkomst hebben een aantal buurtbewoners aangegeven weer mee te willen werken aan een vervolg bijeenkomst. We zien jullie dan ook weer graag verschijnen. Uiteraard kunnen buurtbewoners die nog niet bij de 1e bijeenkomst geweest zijn ook gewoon aansluiten en meedenken met de buurtbewoners en vrijwilligers.

Wanneer  :     Dinsdag 3 november (geannuleerd ivm onvoldoende aanmeldingen)

Tijdstip     :     18:30u inloop, start programma 19:00, tot 22:00u

Waar         :     Basisschool Voordeldonk

De geplande vervolg bijeenkomst van “Zorg Verandert” gaat niet door. De aanmeldingen waren onvoldoende om 4 werkgroepen mee te maken.

We willen alle aanwezigen op de eerste bijeenkomst hartelijk bedanken voor hun komst en de actieve deelname aan deze bijeenkomst. Dit heeft ons als bestuur van de buurtvereniging meer inzicht gegeven in wat er leeft in de buurt en hoe onze buurtleden hier mee omgaan.

Mochten we als bestuur in de toekomst ergens in kunnen helpen/bemiddelen bijvoorbeeld via de nieuwsbrief of website dan horen we het uiteraard graag.

De bestuurswerkgroep “Zorg Verandert”


Bij deze bijeenkomst willen we 4 projectgroepjes maken. Bij het aanmelden kun je aangeven voor welke 2 projectgroepen je voorkeur naar uitgaat.

Projectgroep 1: Verbinden
Hoe kunnen we ervoor zorgen dat gezinnen/personen elkaar kunnen vinden, in contact met elkaar blijven en elkaar informeren/motiveren.
Wat kan er ingezet worden dat gezinnen/personen met elkaar in verbinding komen en blijven.

Projectgroep 2: Activeren
Welke activiteiten kunnen we organiseren om met elkaar samen te komen en te zijn.
Hoe kunnen we dit organiseren en wat past bij welke doelgroep?

Projectgroep 3: Bestuur
Wat kan het bestaande bestuur doen om het netwerk (nog) beter in kaart te brengen en te versterken.
Hoe iedereen te bereiken.

Projectgroep 4: Signaleren
Welke behoeften spelen er binnen de gemeenschap, hoe kunnen we die behoeften boven water krijgen.
Wie of wat is er nodig om deze behoeften vorm te kunnen geven.

Klik onderstaand voor de uitnodiging van de 1e avond en een folder van Zorg Verandert:

    Samen voor elkaar - Buurtvereniging Voordeldonk