Statuten

Op deze pagina kun je de statuten van Buurtvereniging Voordeldonk inzien. Deze statuten worden aangevuld door het algemene reglement. Zijn er aan- en/of opmerkingen graag per E-mail kenbaar maken aan bestuur@buurtvoordeldonk.nl

  STATUTEN Buurtvereniging Voordeldonk Asten